Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

nihil-sum
nihil-sum
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

May 15 2017

nihil-sum
2272 387d

May 13 2017

nihil-sum
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

May 08 2017

nihil-sum
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya
nihil-sum
2688 431d
nihil-sum
jak ja potrafię wszystko niszczyć
Reposted byazazelshitsurimalaami

May 04 2017

nihil-sum
3130 8e04 500
pieniny

April 28 2017

nihil-sum
8773 754a 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony
nihil-sum
Jakby nasze serca były połączone sznurem. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy tylko Ja i Ty. Należymy do siebie. I nigdy nie chciałbym żyć w świecie bez Ciebie.
— Bates Motel

April 23 2017

nihil-sum
7290 a727
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
nihil-sum
8072 d5f0
Reposted byMartwa13 Martwa13
nihil-sum
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside
nihil-sum
7886 8bbf 500

April 21 2017

nihil-sum
Nocą wszystko jest bardziej. Boli bardziej, czujesz bardziej, myślisz bardziej, umierasz bardziej. Bardziej nie masz sił.
— M. Kostrzyńska
Reposted fromrazemosobno razemosobno

April 20 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi
nihil-sum
Nic nie może przecież wiecznie trwać.
— A. Jantar
Reposted byazazel azazel

April 18 2017

nihil-sum
8814 a1ee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
nihil-sum
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn

April 10 2017

nihil-sum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl