Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

nihil-sum
8346 85f2

September 12 2018

nihil-sum
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle

August 20 2018

nihil-sum
7605 7c2e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
nihil-sum
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate

August 16 2018

nihil-sum
5125 98fb
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 07 2018

nihil-sum
6484 df62
Reposted byMartwa13passingbirdconndaray

August 02 2018

nihil-sum

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 01 2018

nihil-sum
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 30 2018

nihil-sum
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid

July 26 2018

6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous

July 24 2018

nihil-sum
- Nie mam gdzie się ukryć. Nie mam gdzie uciec.
- Uciekaj we mnie.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith
nihil-sum
5645 41d5 500
nihil-sum
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt

July 22 2018

nihil-sum
5522 22e5 500
Reposted byMartwa13magolek22100p
nihil-sum
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off

July 20 2018

nihil-sum
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772
nihil-sum

Każdy się wstydzi. Każdy się wstydzi trzech rzeczy. Że nie jest ładny. Że za mało wie. I że niewystarczająco dobrze radzi sobie w życiu. Każdy.

— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"

July 16 2018

nihil-sum
4873 02c8 500
nihil-sum
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir

July 12 2018

nihil-sum
5287 9131 500
zabierz mnie tak daleko stąd, by jedynymi jakie na mnie spoglądają były Twoje oczy
Reposted fromthetemple thetemple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl