Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

nihil-sum

March 26 2017

nihil-sum
3410 a01a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
nihil-sum
6093 0e25
nihil-sum
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk

March 25 2017

nihil-sum
1340 51d1
nihil-sum
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie.
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana

March 19 2017

nihil-sum
6887 2543 500
I will take care of you, my love.
Reposted byMartwa13sorainyhappiness
nihil-sum
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi.
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan

March 18 2017

nihil-sum
5634 0dd5 500
Reposted fromsilla silla

March 14 2017

nihil-sum
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss
nihil-sum
7479 b7f6
Reposted byMartwa13 Martwa13
nihil-sum
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable

March 09 2017

nihil-sum
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions
nihil-sum
Bez Ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść.
— Maleńczuk
Reposted fromlovvie lovvie

March 07 2017

nihil-sum
8820 661b
Reposted byMartwa13xwyczesanagitaraxZoonk11
nihil-sum
Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu.
— John Ronald Reuel Tolkien (z książki Dwie Wieże)

March 06 2017

nihil-sum
7821 8ce9
Reposted byPicki91Zoonk11Martwa13stream-of-consciousness-journalleniwieectake-me-to-Scotlandpartyhardorgtfochoppedheidinaturalgingeralliwantisyoulumani
nihil-sum
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside

March 02 2017

nihil-sum
4505 1935
nihil-sum
Przytulanie to złoty środek na wszystkie sytuacje. Jeśli o czymś zapomni - przytul ją, jeśli powie dowcip, który wszyscy znają – przytul ją, jeśli sprawi Ci jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli Ty sprawisz jej jakąś przykrość – przytul ją. Jeśli będzie smutna – przytul ją.
— Michał Piekara
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl