Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

nihil-sum
Potrzebne są czułość, wzruszenie, umiejętność dostrzeżenia piękna.
— Maja Ostaszewska
Reposted frompeasorela peasorela

October 28 2018

nihil-sum
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
nihil-sum
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned

October 26 2018

nihil-sum
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi

October 24 2018

nihil-sum
1809 210d 500
nihil-sum
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

October 23 2018

nihil-sum
0850 d358
Reposted byMartwa13GunToRunnitroventszyderaletha0Zoonk11stream-of-consciousness-journalmetafnordLuukka

October 15 2018

nihil-sum
3557 35d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 01 2018

nihil-sum
Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał.
— Winston Churchill
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

September 22 2018

nihil-sum
8346 85f2

September 12 2018

nihil-sum
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle

August 20 2018

nihil-sum
7605 7c2e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
nihil-sum
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate

August 16 2018

nihil-sum
5125 98fb
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

August 07 2018

nihil-sum
6484 df62
Reposted byMartwa13passingbirdconndaray

August 02 2018

nihil-sum

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 01 2018

nihil-sum
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 30 2018

nihil-sum
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid

July 26 2018

6546 4d47 500
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl