Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

nihil-sum
2222 d21d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
nihil-sum
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
nihil-sum
0103 0a03

September 15 2017

nihil-sum
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu.
Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood (z książki Dziewczyny, które zabiły Chloe)
nihil-sum
5102 04b4
Reposted fromzciach zciach

September 13 2017

nihil-sum
Strumień twoich słów
Zakończony słowospadem
Z wysokości ust
Spada ciężką masą na mnie
Wiem, że wiesz, że nie śpię
Kiedy milcze, myśle
Dorośnij
Dorośnij
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
nihil-sum
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza
nihil-sum
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer

September 07 2017

nihil-sum
6933 de70
27. D.

September 03 2017

5640 3d1b
Reposted fromLittleJack LittleJack

September 01 2017

nihil-sum
3665 88d2
Reposted fromdeath-is-my-friend death-is-my-friend
nihil-sum
Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 30 2017

0579 eb4a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
nihil-sum
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać –  trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C. Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nihil-sum
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse

August 21 2017

nihil-sum
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"

August 10 2017

nihil-sum
2980 55c5
Reposted byPicki91 Picki91
nihil-sum
Nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem zawartym w kropli.
— Emma Scott
Reposted byCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek

August 06 2017

nihil-sum
5436 e498

August 02 2017

nihil-sum
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl