Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

nihil-sum
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol

May 09 2019

nihil-sum
9594 b9e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

February 04 2019

nihil-sum
I am trying to find myself. Sometimes that's not easy.
— Marilyn Monroe

February 03 2019

nihil-sum
3131 0a32

February 01 2019

nihil-sum
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

January 31 2019

nihil-sum
2200 1e7a 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

November 04 2018

nihil-sum
Potrzebne są czułość, wzruszenie, umiejętność dostrzeżenia piękna.
— Maja Ostaszewska
Reposted frompeasorela peasorela

October 28 2018

nihil-sum
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
nihil-sum
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned

October 26 2018

nihil-sum
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi

October 24 2018

nihil-sum
1809 210d 500
nihil-sum
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

October 23 2018

nihil-sum
0850 d358
Reposted byMartwa13GunToRunnitroventszyderaletha0Zoonk11stream-of-consciousness-journalmetafnordLuukkainspiracyjna

October 15 2018

nihil-sum
3557 35d3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 01 2018

nihil-sum
Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał.
— Winston Churchill
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

September 22 2018

nihil-sum
8346 85f2

September 12 2018

nihil-sum
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle

August 20 2018

nihil-sum
7605 7c2e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
nihil-sum
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl