Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

nihil-sum
Obezwładniająca siła dnia...
Ile jeszcze we mnie wiary,
ile jeszcze we mnie samym sił...
— Coma - Daleka droga do domu
Reposted bynaturalginger naturalginger

November 17 2017

0765 321b
Reposted fromborg-princess borg-princess
nihil-sum
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika

November 16 2017

nihil-sum
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk
nihil-sum
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir

November 14 2017

nihil-sum
4145 0f46
Reposted byMartwa13 Martwa13
nihil-sum
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove

November 09 2017

5773 5676
Reposted frommelanchujnia melanchujnia

November 08 2017

nihil-sum
I was made for lovin' you baby
You were made for lovin' me.
— Kiss

November 03 2017

nihil-sum
3705 4f8e

October 25 2017

nihil-sum
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
nihil-sum
3968 15c2
nihil-sum
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure

October 23 2017

nihil-sum

October 19 2017

nihil-sum
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

October 17 2017

3988 ef55
nihil-sum
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia

October 15 2017

nihil-sum
6519 daa9 500

October 13 2017

nihil-sum
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl