Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2020

nihil-sum
3929 c85f
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaMartwa13 Martwa13

April 27 2020

nihil-sum
5873 3414 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
Sponsored post
feedback2020-admin
nihil-sum
Nie, nie potrafiłam wyjaśnić sobie własnych pragnień.
— Elena Ferrante
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

April 24 2020

nihil-sum
0713 175f
empty
nihil-sum
moje serce pękło po raz trzeci

April 20 2020

nihil-sum

December 09 2019

nihil-sum

Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.

— Tadeusz Różewicz
Reposted byazazelsolivagantmothsdevourerjunior13skyisnolongerthelimit
nihil-sum
2304 74e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 19 2019

nihil-sum
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss
nihil-sum
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako

August 11 2019

nihil-sum
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic

June 09 2019

nihil-sum
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 21 2019

nihil-sum
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile nim powiem
w końcu nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol

May 09 2019

nihil-sum
9594 b9e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

February 04 2019

nihil-sum
I am trying to find myself. Sometimes that's not easy.
— Marilyn Monroe

February 03 2019

nihil-sum
3131 0a32

February 01 2019

nihil-sum
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

January 31 2019

nihil-sum
2200 1e7a 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

November 04 2018

nihil-sum
Potrzebne są czułość, wzruszenie, umiejętność dostrzeżenia piękna.
— Maja Ostaszewska
Reposted frompeasorela peasorela

October 28 2018

nihil-sum
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...