Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

nihil-sum

Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.

— Tadeusz Różewicz
Reposted byazazel azazel
nihil-sum
2304 74e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 19 2019

nihil-sum
Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss
nihil-sum
0924 1ad0
Reposted fromnyaako nyaako

August 11 2019

nihil-sum
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic

June 09 2019

nihil-sum
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 21 2019

nihil-sum
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile nim powiem
w końcu nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol

May 09 2019

nihil-sum
9594 b9e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

February 04 2019

nihil-sum
I am trying to find myself. Sometimes that's not easy.
— Marilyn Monroe

February 03 2019

nihil-sum
3131 0a32

February 01 2019

nihil-sum
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

January 31 2019

nihil-sum
2200 1e7a 500
Reposted bylisiazupa lisiazupa

November 04 2018

nihil-sum
Potrzebne są czułość, wzruszenie, umiejętność dostrzeżenia piękna.
— Maja Ostaszewska
Reposted frompeasorela peasorela

October 28 2018

nihil-sum
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
nihil-sum
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned

October 26 2018

nihil-sum
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi

October 24 2018

nihil-sum
1809 210d 500
nihil-sum
Twoje ręce bezpieczna kryjówka dla mojej głowy (...) ściągające z krawędzi samotności, przywracające zmysł równowagi.
— Małgorzata Hillar
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

October 23 2018

nihil-sum
0850 d358
Reposted byMartwa13GunToRunZoonk11szyderaletha0stream-of-consciousness-journalnitroventmetafnordLuukkainspiracyjna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl